PAS PÅ VORES FÆLLES ARV

Fortidsminder skjult i jorden – bl.a. gravfund, hustomter, kældre, affaldsgruber – er en del af vores fælles kulturarv lige så vel som de synlige gravhøje, borge og kirker.
Fortidsminderne er beskyttet af museumsloven.
Hvert år dukker nye, og hidtil ukendte fortidsminder op. Som oftest kan vi ikke se dem på markoverfladen, men finder dem ved prøvegravninger f.eks. forud for byggemodning, råstofindvinding eller skovrejsning.
Museum Salling vurderer i hvert enkelt tilfælde, om der skal sættes en egentlig udgravning i gang.

 

Museum Salling strategi for den arkæologiske virksomhed 2021-25

MUSEUMSLOVEN – DIN VEJLEDNING

Arkæologisk afdeling ved Museum Salling varetager museumsloven i Skive kommune, og sagsbehandler omkring bygge- og anlægsarbejder, lokalplaner o.a.
Til højre kan du klikke dig ind på nogle af museumslovens vigtigste dele. Du kan også læse om de forbehold, du skal tage som bygherre, før du går i gang med et anlægsprojekt.
På den måde kan vi sikre, at vigtig kulturarv ikke bliver ødelagt – og at din tidsplan og økonomi ikke skrider.