MUSE®UMs nyere tids samling består af ca. 15.000 genstande, der tidsmæssigt trækker sig fra omkring år 1500 til i dag, dog med hovedvægten på genstande fra 1800- og 1900-tallet. Genstandene beretter om det levede liv på Skiveegnen til hverdag og fest i forskellige sociale lag som for eksempel kostbare brudedragter og sølvtøj fra egnens herregårde og fiskeredskaber og husflidsarbejder fra fiskerbondens hjem. 

Særligt fin er MUSE®UMs tekstilsamling, hvor Skiveegnens dragtskik i 1800-tallet er særdeles godt repræsenteret, både hvad angår mands- og kvindedragter. Også bryllups- og dåbstøj er godt repræsenteret.