Besat, Befriet, Beredt – Besættelsen på Skiveegnen og Hjemmeværnets udspring af modstandsbevægelsen
Særudstilling på Skive Museum 1. juli 2020 – 16. januar 2022

Skive Museum beretter gennem lokale film, foto, fortællinger og genstande om, hvordan folk på Skiveegnen oplevede hverdagen med rationering og varemangel. Et hjemmelavet cykelhjul med træfælge fra Harre, erstatningskrydderier produceret i Nykøbing og en kjole syet af en melsæk fra Nordsalling er typiske eksempler på, hvordan opfindsomheden gik hånd i hånd med vareknapheden.

Nogle satte deres liv på spil i modstanden mod besættelsesmagten, mens andre tjente gode penge på tyskernes tilstedeværelse. Nedkastning af våben var den helt store modstandsaktivitet på Skiveegnen. Nedkastningscontainerne skulle skaffes af vejen hurtigst muligt, mens stoffet fra faldskærmene var lidt for fristende at beholde i en tid, hvor stof var en mangelvare. Derfor eksisterer eksempler på tøj fremstillet af faldskærmsstof.

Befolkningen levede i frygt for luftangreb og med påbud om spærretid. Mørklægningsgardiner i vinduerne og hætter til at mindske lyset fra bil- og cykellygter var et krav, og bevarede planer over beskyttelsesrummenes placering i Skive viser, at selv i en lille købstad tog man truslen om luftangreb alvorligt.

I krigens sidste måneder kom der en del tyske flygtninge til Skiveegnen. Protokoller over flygtningene, tinge de fremstillede, mens de var her samt gravsten med numre i stedet for navne, er nogle af de levn, der stadig vidner om de tyske flygtninge.

Udstillingen behandler også de glade befrielsesdage i maj 1945 og den langsomme tilbagevenden til freden og til en normal hverdag. Efter krigen opstod Hjemmeværnet ud af modstandsbevægelsen, og vi fortæller derfor også Hjemmeværnets historie og beretter om, hvilke opgaver Hjemmeværnet har løst fra sin opståen lige efter besættelsen, under den kolde krig og frem til i dag, hvor flere af Hjemmeværnets opgaver trods navnet ligger uden for landets grænser.

Udstillingen vil også rumme et cinematek, hvor man kan vælge at se forskellige lokale filmklip fra besættelsestiden og om Hjemmeværnet.

Udstillingen er blevet til i samarbejde med museet ”De fem År” og Hjemmeværnets Historie Center i Holstebro I anledning af 75-årsjubilæet for befrielsen.

Location: Skive Museum, Havnevej 14, 7800 Skive