Byvandring to tirsdage i september: “Historien om byens huse og byggeskik”
v. byarkivar Kristian Buhl Thomsen

Tag med på en vandring, hvor vi vil se nærmere på kendte og mindre kendte bygninger, deres historie og byggeskik i Skives bykerne.
Byvandringen egner sig mest til voksne.

Mødested: Byvandringen starter foran Skive Kirke.

Datoer: Onsdag den 29. september kl. 18.30-20.00

Det er gratis at deltage.

Location: Mødested: Foran Skive Kirke