Jernudvinding – en lokal ressource gennem 2000 år
Torsdag den 25. april 2019 kl. 19.30
Foredrag ved Peter Mohr Christensen, museumsinspektør Museum Silkeborg

Jern i form af myremalm findes i det meste af landet, især i Midt- Vest- og Sønderjylland. Det har været udnyttet siden begyndelsen af jernalderen. De første efterretninger om spor af jernudvinding i Midtjylland stammer fra apoteker V. Steuben, aarhus 1758 om fund af slagger på et stort område fra Vrads.

I begyndelsen af det 19. århundrede sker der en kraftig forøgelse af kendte jernudvindingslokaliteter og mange af dem i Silkeborg Kommune. Antallet af fund er vokset kraftigt gennem de sidste 50 år. 170 hvis man laver en søgning i Museum Silkeborgs arkiver. De varierer fra enkelte slaggeklumper til pladser med flere hundrede jernudvindingsovne. Museets udgravninger af fund fra begyndelsen af jernalderen og frem til middelalderen har gjort os klogere på både teknologien og organiseringen af jernudvinding i oldtid og middelalder.

Foredraget er arrangeret af Skiveegnens Arkæologiforening og finder sted kl. 19.30 på Skive Museum, Havnevej 14, 7800 Skive.

Entré:
Medlemmer: Gratis
Gæster: 50,- kr. incl. kaffe/the og hjemmebag

Alle er velkomne.

Location: Skive Museum, Havnevej 14, 7800 Skive