Udstillingen vises til september 2019

Hvordan levede egnens folk i tiden omkring forrige århundredskifte? Og hvordan kom det til udtryk i datidens kunst? Folkelivet og den nære tilværelse blandt Skiveegnens borgere var et yndet motiv hos de tre lokale malere, Christen Dalsgaard, Hans Smidth og Emilie Demant Hatt. De skildrede egnens liv og landskab, som de så og oplevede det. Museet ejer retrospektive samlinger af de tre kunstneres værker.

Udstillingen viser forskellige temaer på Skiveegnen i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet; klædedragten, landskabet, Limfjorden, dagliglivet på landet og i Skive som købstad. Kunst og kulturhistorie går i dialog og fortæller historier om og fra Skive, Salling og Fjends.

Udstillingen vises i to sale.

Foto: Hans Smidth – Nysgerrige ved malerteltet