Sjældne høje fra Bondestenalderen

Arkæologisk miniudstilling 16. november 2021 til 27. februar 2022 på Skive Museum.

Kom og se resultaterne af Museum Salling Arkæologis undersøgelse af en overpløjet gravhøj fra Vinkelplet ved Skive.

Udgravningen fandt sted forud for etableringen af Vinkel Bioenergi i 2018. Højen indeholdt resterne af et sjældent træbygget gravkammer og på kammergulvet lå de smukke ravperler og lerkar. Museets arkæologer har lavet en miniudstilling om højen og Enkeltgravskulturen, som kan ses på Skive Museum fra d. 16. november til den 27. februar 2022.

For yderligere oplysninger eller aftale om rundvisninger kontakt venligst:
Teamleder arkæologi Inge Kjær Kristensen eller arkæolog Terkel Brannet
E: inkk@museumsalling.dk; tebr@museumsalling.dk

Location: Skive Museum, Havnevej 14, 7800 Skive