Vi følger regeringens retningslinjer, og arkivet holder lukket, indtil myndighederne tillader en genåbning.

 
Sallingsund Lokalarkiv, Museumstorvet 11, Glyngøre, 7870 Roslev

Bestil venligst tid i forvejen inden besøg vedrørende gennemsyn eller aflevering af arkivalier.

DET HAR VI

• Arkivalier fra foreninger, institutioner, virksomheder – f.eks. protokoller og regnskaber
• Ca. 12.000 registrerede fotos fra Sallingsund Kommune
• Kortsamling over den gamle Sallingsund Kommune
• Emnesamlinger med udklip- kopi- og kildemateriale. (Person-, gadearkiv mm.)
• Kopisamlinger vedr. Skiveegnen – af kirkebøger, folketællinger, godsarkiver, realregistre, matrikler, brandtaksationsprotokoller, samt andet kildemateriale fra landsarkiv og rigsarkiv
• Kirkebøgerne Nautrup-Sæby-Vile sogne 1701-1813 renskrevet
• Kirkebøgerne Roslev-Rybjerg sogne 1697-1815 renskrevet
• Kirkebøgerne Harre og Hjerk sogne 1696-1813 renskrevet
• Et omfattende håndbibliotek med lokalhistorisk litteratur, fagbøger m.m
• Slægtsbøger (register over lokale slægtsbøger m.m.)
• Filmsamling (overspillet til video eller DVD)
• Lydbånd
• En god læsesal
• E-Bøger: En Sallingbondes dagbog 1869-74 –   En Sallingbondes dagbog 1875-88    –   En soldats dagbog fra militærtjenesten 1871