Vi følger regeringens retningslinjer, og arkivet holder lukket, indtil myndighederne tillader en genåbning.

 
Spøttrup Lokalarkiv, Nørre Ramsingvej 21, 7860 Spøttrup

DET HAR VI:

  • Arkivalier fra foreninger, institutioner, virksomheder – f.eks. protokoller og regnskaber
  • Registrerede fotos fra Vestsalling
  • Kortsamling over forhenværende ”Spøttrup kommune”
  • Emnesamlinger med udklip- kopi- og kildemateriale
  • Kopisamlinger vedr.”Spøttrup kommune”: kirkebøger, folketællinger, godsarkiver, realregistre, matrikler, lensregnskaber, politiprotokoller samt andet kildemateriale fra landsarkiv og rigsarkiv
  • Et omfattende håndbibliotek med lokalhistorisk litteratur, fagbøger m.m.
  • Slægtsbøger (register over lokale slægtsbøger m.m.)
  • Filmsamling (overspillet til video eller DVD)
  • Lydbånd
  • Arkivet har til huse i kælderregionen af det ”Gamle apotek”, med læsesale, rum til arkivalier og fotos samt et IT rum med 6 studiepladser