Sundsøre Lokalarkiv, Thorum Gl. Købmandsgård, Sølvvej 38, Thorum, 7870 Roslev

 

DET HAR VI:

 • Arkivalier fra foreninger, institutioner, virksomheder – f.eks. protokoller og regnskaber
 • Ca. 10.000 registrerede fotos fra Nord- og Østsalling
 • Kortsamling over Skiveegnen
 • Emnesamlinger med udklip- kopi- og kildemateriale
 • Et omfattende håndbibliotek med lokalhistorisk litteratur, fagbøger m.m
 • Slægtsbøger (register over lokale slægtsbøger m.m.)
 • Filmsamling (overspillet til video eller DVD)
 • Lydbånd
 • Lokal genstandssamling og diverse udstillinger
 • En god læsesal og mulighed for møder, arrangementer og andre aktiviteter i kulturhuset
 • I tilknytning til kulturhus/arkiv en arbejdende smedje og bogbinder
 • Kopisamlinger vedr. Skiveegnen – af kirkebøger, folketællinger, godsarkiver, realregistre, matrikler, lensregnskaber samt andet kildemateriale fra landsarkiv og rigsarkiv

Arkivets kopisamling omfatter bl.a.:

– Folketællinger: 1787-1845 – papirkopier, Skiveegnen (samt flere senere tællinger)
  1787-1921 – mikrokort, Skiveegnen 
– Kirkebøger: frem til 1891/92 – papirkopier, Sundsøre kommune
  frem til 1891/92 – mikrokort, Skiveegnen m.fl.
– Realregistre til Skøde- & panteprotokoller:      o.1845-o.1960 – rullefilm, Salling herreder
– Godsarkiver, fæste og skifteprotokoller m.m. (papirkopier):    Furland, Østergaard, Hegnet, Kjeldgård, Jungetgård, Eskjær, Astrup, Nørgård og
  Grinderslevkloster m.fl. Samt gejstlige skifteprotokoller, Salling provstier 1738-1814
– Matriklerne: 1664, 1688, 1845 – afskrifter/papirkopier, Salling
– Næringsprotokoller:    papirkopier, Salling herreder
– Trykte kildesamlinger bl.a.:    Kronens Skøder, Kancelliets Brevbøger, Danske Domme 1373-1662, Viborg Landstings Dombøger, Dueholms Diplomatarium 1371-1539
 – Diverse kopier og afskrifter: skattelister, jordebøger, decimantlister m.m.
  fra Rigsarkivet, Skivehus len, Viborg Bispearkiv m.m.