100 ÅRS STEMMER


02.05.-16.08.15
I anledning af 100 året for kvinders valgret i Danmark vistes et udvalg af værker af kvindelige kunstnere fra museets samling, bl.a. Emilie Demant-Hatt, Franciska Clausen, Kirsten Klein, Nina Saunders og Anette Harboe Flensburg.

TROELS CARLSEN – INSIGHT & ILLUSION


05.02.-12.04.15
Den første udstilling af retrospektiv karakter, som præsenterer maleri, installationer, collager og værker på papir fra 00’erne og frem til i dag.

REJSEBILLEDER


24.05.14-09.11.14
I udstillingen folder det nyere rejsebilledes diversitet sig ud gennem varierende stemninger og motiver, og i denne sommerudstilling rejser vi Europa rundt!

BIG CITIES DON’T CRY – FRODO MIKKELSEN RETROSPEKTIV


08.02.14-27.04.14
En retrospektiv udstilling om Frodo Mikkelsen (f. 1974), som viser hans maleri, grafik og skulpturer fra 2000 og frem til i dag.

EFTER SURREALISMEN


07.09.13 – 05.01.14
Udstillingen sætter fokus på de surreelle tendenser i dansk kunst, som siden 1930’ernes klassiske surrealisme har vist sig livskraftige og evigt inspirerende i kunsten. Med 22 danske kunstnere præsenterer udstillingen både en håndfuld stærke surrealister fra 1930’erne og en lang række andre billedkunstnere, som de sidste 50 år har flirtet med surrealisme på forskellig vis.

FRA ET ANDET STED


13.04.13 – 18.08.13
Billedkunstnerne Anders Moseholm, Bent Hedeby Sørensen, Knud Odde, Peter Martensen, Søren Hagen og Tune Andersen viser forskellige synsvinkler på historien om livet i dag – fra følelsen af at være utilstrækkelig som menneske og ikke at slå til – over til den stærke bevidsthed om at være levende.

ATILA

05.01.13 – 01.04.13
Atila bevæger sig igennem byen til fods med sit kamera og lytter til farver, former, indtryk og følelser. Han scanner byen for billeder før de forsvinder. På udstillingen vises ca. 50 af Atilas fotografiske scanninger fra bl.a. Havanna, Bangkok, New York, Lissabon, Budapest, Larnaca, Istanbul og Tallinn. Billederne fremstår som en form for ready-mades: Motiverne er udvalgt blandt uendeligt mange allerede eksisterende motiver.

ROMANTISK SET – STEMNINGER I DANSK NUTIDSKUNST

02.10.12 – 01.04.13
Romantik, eventyr, uhygge eller stilstand – nutidens figurative kunst skaber universer og er stemningsfuld. De atmosfærefyldte motiver kan ses som en pendant til romantikken i 1800-tallet. En ny udstilling på Skive Kunstmuseum sætter fokus på samtidskunstens bearbejdning af tidligere tiders romantiske motivkredse.

HJEMVENDT: WILLIAM SCHARFF

23.06.12 – 01.04.13
Legendernes tid kan man være fristet til at kalde den periode i William Scharffs liv hvor han malede en række værker i store formater som alle fik titlen “Legende”. Legendemotiverne fremstår i dag som nogle af Scharffs vigtigste værker. Efter mange års uddeponering vender “Legende IV, vers. II” (1920) nu tilbage til Skive Kunstmuseum og kan opleves sammen med museets pragtfulde modernismesamling.

MAGNUS I VESTER HJERK


01.09.12 – 16.12.12
I poetiske og sansende fotografier skildrer Preben Stentoft livet på et lille husmandssted i Salling. Gennem syv år har fotografen fulgt den gamle Magnus, og udstillingen Magnus i Vester Hjerk er afsæt for et vokabular af erindringer, som de fleste kan nikke genkendende til fra egen barndom eller familie.

FOSSIL ART – EN UDSTILLING AF SPORFOSSILER – AF ADOLF SEILACHER


23.06.12 – 16.09.12
Geologiske lag overleverer litografier fra for længst forgangne tidsperioder. De blev formet af bølger, strømninger og vind såvel som af fortidsdyrenes færden og gravespor. Udstillingsgenstandene har deres oprindelse helt tilbage i Jordens barndom; milliarder af år før den kambriske revolution (for 543 millioner år siden) hvor den globale økologi overgik fra sin paradisiske urtilstand til det evolutionære våbenkapløb.

HANS SMIDTH: SPOR AF MENNESKER


23.06.12 – 20.08.12
Med grænseløs kærlighed til mennesket i naturen og naturen i sig selv malede Hans Smidth sig ind på sin samtids folkeliv og almuebefolkning på den jyske hede. Sommerudstillingen “HANS SMIDTH: Spor af mennesker” på Skive Kunstmuseum indbyder til et gensyn med den lokalt forankrede kunstner som aldrig mistede sit tilhørsforhold til Skiveegnen.

IVAN ANDERSEN: FRA GRUNDEN


21.01.12 – 28.05.12
Med Ivan Andersens soloudstilling tegnes et billede af en væsentlig yngre dansk malers hidtidige værk. Som besøgende vil man kunne følge Ivan Andersens kunstneriske udvikling fra de sidste år på akademiet frem til i dag. En stor del af udstillingen vil være nye værker, skabt til denne udstilling.

ODEY CURBELO: DEEP FIELD


12.11.11 – 08.01.12
I Deep Field inviterer den cubanske maler Odey Curbelo beskueren ind i et kontemplativt rum af mentale landskaber realiseret i det klassiske maleriske formsprog. Ved første øjekast virker malerierne velkendte, men går man dybere ind i billederne, synes de at ophæve deres egen konkretisering af landskabet; de virker pludselig fremmede. Malerierne kræver beskuerens eget svar på spørgsmål der kun gives efter længere tids fordybelse.

CARSTEN SVENNSON OG HANS VENNER


25.06 – 30.10.11
Carsten Svennsons billedunivers myldrer med ekstreme detaljer, hans motiver er skarpt satiriske. På udstillingen vises udvalgte værker af den nyligt afdøde kunstner samt eksempler på værker skabt af nogle af de kunstnere som Svennson følte sig beslægtet med. En øjenåbnende udstilling fyldt med fantastiske, fabulerende billedfortællinger!

THOMAS WOLSING: MARGINALE MONUMENTER


09.04 – 19.06.11
Verden er i forfald. Det indtryk kan man få hvis man drager en tur gennem det såkaldte “udkantsdanmark”. Med udstillingen MARGINALE MONUMENTER sætter Skive Kunstmuseum fokus på forfaldet og den kunstneriske tolkning heraf. Med udgangspunkt i digitale fotos har billedkunstneren Thomas Wolsing skabt en række broderede billedværker.

EN VERDEN AF ASSOCIATIONER
28.01 – 03.04.11
Tematisk særophængning af værker fra museets samling. Udstillingen udforsker det univers af associationer som opstår i beskueren ved mødet med et kraftfuldt værk. Udstillingen tager udgangspunkt i skulpturen “Lille pige siddende på en stol” (ca. 1970) af Kurt Trampedach. Dette værk rummer et væld af betydningslag og kan tolkes i mange retninger. Nogle af disse fortolkninger vises som en række tematiske sammenstillinger af værker fra samlingen.
DROWNING/BURNING

22.06 – 30.12.10
Interaktiv installation skabt specielt til Skive Kunstmuseum af Wayne Siegel (DK/US). Installationen består af en mindre tribune som tilskuerne kan betræde. Når tribunen er tom, er der tavshed. Men når en eller flere personer bevæger sig på tribunen, forvandles stilheden til et lydlandskab. Jo mere bevægelse, jo mere lyd. Værket er led i museets arbejde med den virkelighedstematiserende digitale kunst.

IN SPITE OF ME


08.10 – 30.12.10
Udstillingen tematiserer hvordan vor tids udviskede grænser mellem mellem “mig” og “de andre” – mellem privat og offentligt – gør det vanskeligt at definere og strukturere sig selv og sin tilværelse. Samfundets stigende kompleksitet udfordrer vores selvbillede og identitetsdannelse. Værker af Kassandra Wellendorf og Simon Løvind (DK), Laura Erber (BR) og Shelley Silver (US).

VOKSEVÆRK

17.09 – 14.11.10
Særophængning af nye værker fra samlingen. Museets samling vokser hele tiden. På udstillingen kan opleves værker af Per Kirkeby, Michael Kvium, Rasmus Bjørn, Ole Sporring, Hans Smidth, Torben Harder, Jacob Tækker og Ellen Hyllemose.

REALISME! – før og nu


22.06 – 19.09.10
Hvordan skildres virkelighed og hvad er virkelighed? På udstillingen kan publikum dykke ned i kunstens virkelighedsopfattelse. Udstillingen bygger på museets samlinger af nutidskunst og værker fra det sene 1800-tal. Forskellen mellem et maleri fra 1870’erne og et værk fra 2008 er markant. Men netop fordi realisme er et hovedspor i samlingen, deler værkerne noget, nemlig det afsøgende i forhold til livet og virkeligheden.

PEOPLE’S CHOICE!

17.04 – 30.05.10
Udstillingsprojektet tager sin begyndelse i slutningen af januar hvor der er skabt et midlertidigt ”magasin” i museets særudstillingslokale. I to uger er ”magasinet” åbent for interesserede, og alle der besøger Skive Kunstmuseum, har mulighed for at vælge et kunstværk til den næste udstilling. De godt 100 værker på udstillingen præsenteres på helt nye måder.

RASMUS BJØRN: CITY LIFE

24.01 – 05.04.10
Udstillingen præsenterer nye værker af den danske billedkunstner Rasmus Bjørn. Gennem ”stikprøver” fra de hverdagsfænomener der udspiller sig i og omkring et stadion, tematiserer udstillingen vores hverdagsliv. Udstillingen opstod som en ide til en skulptur, og ud fra denne arbejdede Rasmus Bjørn sig igennem værker som alle reflekterer temaet “mennesket i byrummet”.

MELLEM DET MODERNE OG SAMTIDEN

22.11.09 – 17.01.10
Særophængning af værker fra samlingen. Hvordan kan kunstneriske og tematiske tråde trækkes fra den modernistiske kunst til den helt aktuelle samtidskunst? Dette kan man søge svar på i denne udstilling. Værker af bl.a. Allan Otte, Anders Moseholm, Anette Harboe Flensburg, Jesper Christiansen, Richard Mortensen, Robert Jacobsen, Albert Mertz og Mogens Andersen.

MIE OLISE: THE EXCUISITE CAPABILITIES OF THE FLYING CARPET

26.09. – 22.11.09
Efter en række udstillinger i Tyskland, England og USA indtager den unge danske billedkunstner Mie Olise for første gang et dansk kunstmuseum. Mie Olise arbejder i et kunstnerisk krydsfelt mellem arkitektur, billedkunst og mediebåren kunst. Som et museum, der viser de nyeste billedudtryk, var Skive Kunstmuseum stolt over at kunne vise Mie Olises intense værker for et dansk publikum.

AFTRYK

26.09. – 15.11.09
Mens maleriet traditionelt er blevet opfattet som kunstnerens bearbejdning af det sete, er fotografiet ofte tydet som et dokumentarisk, objektivt aftryk af en faktisk situation. Med tanke på rigdommen i den fotografiske billedkunst er det indlysende at fotografiet som al anden billedkunst bygger på æstetiske prioriteringer. Som beskuer kan du ganske enkelt ikke være sikker på at fotografiet skildrer en faktisk foregået situation.

WUNDERKAMMER

26.04. – 21.06.09
Et sansebaseret kunstprojekt. Udstilingen der er skabt af billedkunstneren Poul E. Nielsen, åbner et skatkammer der sætter fokus på den kreative skabelsesproces og kunstnerens inspirationskilder. Udstillingsrummet forvandles til et sansemættet oplevelsesrum: Gå på opdagelse, studer kunsten og genstandene og lad dig inspirere til at fortælle, digte, diskutere. Grib blyant, kul og papir og gå i kunstnerens fodspor.

NO PLACE TO HIDE

08.02. – 13.04.09
Udstillingen tematiserer de paradoksale konsekvenser af innovationen og den teknologiske udvikling. Hvad betyder den digitale kultur for os? Hvordan bliver vi påvirket af at vores kommunikation og interaktion i stadig stigende grad er betinget af digitale medier? Og hvorledes håndterer vi som individer at den digitale teknologi kan anvendes til at overvåge vores liv?

SPÆNDINGSFELT

15.09.08 – 15.01.09
Den nye samlingsophængning giver et indblik i samlingens bredde og smagsprøver på kunstmuseets særlige ansvarsområder indenfor moderne dansk kunst og samtidskunst. På udstillingen kan publikum opleve værker  af  bl.a Niels Strøbæk, Søren Hagen, Allan Otte, Ivan Andersen, Vilhelm Lundstrøm, Franciska Clausen, Jens Søndergaard, Per Kirkeby, Jesper Christiansen og Hans Smidth.

ALLAN OTTE: LANDSKABSMALERI

21.06. – 24.08.08
Smukke panoramiske vidder, smadrede biler, udbrændte landbrugsmaskiner, indtagende portrætter af det danske landskab og ulykker i hobetal. Det er stikord til soloudstillingen med den unge banebrydende danske billedkunstner Allan Otte. Udstillingen byder på en rejse ind i både det danske landskab (som vi troede vi kendte) og i kunstnerens særprægede visuelle univers.

[NATURLÍGVÍS]


12.04. – 02.06.08
Naturen er ”derude” – men hvad er den, og hvordan har den betydning for os? På [natúrligvís] bliver 18 etablerede nordiske kunstnere udfordret til at arbejde med og problematisere emnet “natur” fra alle tænkelige vinkler, fx samfundskritiske, tematiske, materialeeksperimenterende og ekspressive. Udstillingen er anderledes, udfordrende og publikumsorienteret.

GENERATION(S) – JACOB JENSEN DESIGN


14.09. – 02.12.07
Jacob Jensen er utvivlsomt en af de mest betydningsfulde danske industrielle designere. De entydige beviser på formgivningens format er de mange internationale priser som Jacob Jensen Design har høstet gennem tiden. Flere designs – bl.a. B&O-produkterne – er at betegne som egentlige designikoner i dag. Udstillingen viser et retrospektivt vue over Jacob Jensen Design, i alt præsenteres 200 produkter.

ARNE HAUGEN SØRENSEN. MALERIER 1962-2006

24.03. – 28.05.07
Arne Haugen Sørensens betydning for udviklingen af den modernistiske billedkunst i Danmark er stor. Siden sin debut i 1950’erne har han skabt en lang række værker som i udtryk og indhold bevæger sig mellem figuration, abstraktion og surrealisme. Den meget fyldige værkrepræsentation på udstillingen giver et indblik Arne Haugen Sørensens samlede værk og bud på hans ”rødder” i den internationale og danske kunsthistorie.

REALITY SAMPLES?


27.01. – 04.03.07
På  udstillingen præsenteres digitale installationer af en række danske kunstnere. Endvidere vises udpluk fra det rige kunstneriske univers der er at finde i internettets overnationale jungle. Udstillingen giver kunstneriske tolkninger af hvorledes vi, muligvis på grund af vores  anvendelse af digitale, virtuelle medier, i stigende grad opfatter verden i visuelle termer. Værkerne kan alle opfattes som ”samples” på vor tids virkelighedsopfattelse.

KARAKTERISTIKA: PORTRÆT AF SAMLINGEN ANNO 2006

11.11. – 30.12.06
Et museums kunstsamling er som en kulturel tidsmaskine der gør det muligt at få indsigt i fortiden, perspektivere samtiden og få en anelse om hvad fremtiden kan byde på. På Karakteristika kan man bl.a. opleve nye erhvervelsers samspil med udvalgte værker fra de sidste 150 år. Udstillingen peger på en række eksistentielle, tværhistoriske tendenser i kunsten.

ANDERS MOSEHOLM: MIND TRAFFIC


26.08 – 22.10.06
Storby, trafik, neon, mennesker, flimmer, udviskede konturer; dette er blot nogle få stikord til den skildring af storbyens maleriske puls som udstillingen MIND TRAFFIC præsenterer sit publikum for. På udstillingen præsenterees udvalgte ”by-landskaber” af den danske billedkunstner Anders Moseholm; værker skabt fra midten af 1990’erne til 2006.

CARSTEN SVENNSON: SALIGIA. RETROSPEKTIV UDSTILLING

10.06. – 20.08.06
Carsten Svennsons billedudtryk er enestående i den danske kunstverden. Slægtskabet med surrealisterne er iøjnefaldende mens han maleteknisk har en del til fælles med den nyrealistiske kunstretning. Den retrospektive udstilling er tilrettelagt i anledning af kunstnerens 80-års fødselsdag og viser værker fra mere end fem årtier. Det er første gang man kan få et overblik over kunstnerens samlede værker.

SØREN LOSE: MELLEM-BILLEDER


05.03. – 05.06.06
I sin fotografiske billedkunst arbejder Søren Lose med opfattelsen og gengivelsen af virkeligheden. Gennem digitale bearbejdninger og manipulationer af fundne fotografier afsøger Lose forholdet mellem det billedkunstneriske værk og den afbillede virkelighed. Udstillingen viser udvalgte værker fra 2001-2006. Mellem-billeder er Loses første separatudstilling på et dansk kunstmuseum.

DIALOG: MENNESKE VS. NATUR


10.01 – 26.02.06
Turisten tager af sted – naturoplevelsen venter. Dette kunne være indgangsreplikken til udstillingens hovedværk, den interaktive installation ”A Tourist is Waiting for You” (2005). Installationen tematiserer vor tids brug af naturen. For det moderne menneske er naturen i vid udstrækning en rekreativ scene som vi vil have for os selv. Den uspolerede udsigt, den øde lagune synes at være det endegyldige – og uopnåelige – mål.