DEN GENFØDTE BORG

Efter Nis Nissens mange år på den gamle borg, fulgte nu en række ejere, som havde mindre held med landbrugsdriften på Spøttrup. Borgen forfaldt mere og mere og der kom flere og flere krav udefra om en restaurering af borgen. Denne mulighed kom da ladegården ved borgen brændte i 1937. Herefter lå vejen banet for at staten kunne overtage Spøttrup Borg.
 
Regeringen besluttede sig for at købe Spøttrup Borg og jordtilliggendet, som skulle udstykkes til husmandsbrug. 380.500 kr. lød salgssummen på for herregården og de 338 hektarer jord.
Borgen selv og knap ni hektarer park skulle sættes i stand, og landbrugsjorden udstykkes til 28 husmandsbrug. Arbejdet med at restaurere borgen foregik frem til 1941.
Borgen blev delvis ført tilbage til sit oprindelige udseende. Men dog ikke alle steder: Belows renæssanceombygninger, som for eksempel tårnene i borggården og dansesalen i sydfløjen bevarede man. Arkitekterne var af den opfattelse, at det ville være for drastisk at føre disse tilbage, og det samme gjaldt Rosenkrantz’ baroklejlighed på første sal i sydfløjen. Volde og voldgrave blev genskabt.
Museet på Spøttrup Borg åbnede for offentligheden den 15. juni 1941. Mere end 2 millioner mennesker har besøgt borgen siden da.