REFORMATIONEN

Viborg var ét af arnestederne for reformationen i Danmark. Derfor var viborgbispen Jørgen Friis også en af dem, det gik hårdt ud over, da korthuset ramlede med reformationen.
Reformationsballaden begyndte med Grevens Fejde. Det er muligt, at en udløber af grevefejden har bevirket, at lokale bønder angreb Spøttrup borg, men Skipper Clement selv var ikke i Spøttrup – og borgen blev i hvert fald ikke brændt af, som historikeren Arild Huitfeldt ellers hævder. For som bekendt ligger borgen der endnu, og uden brandspor. Muligvis har oprørere nedbrændt ladebygninger udenfor borgen, og muligvis er angrebet en senere misforståelse. Vi ved det ikke.
Kort tid efter grevefejdens afslutning fængslede kongen de katolske biskopper som et led i gennemførelsen af reformationen. Det gjaldt også viborgbispen Jørgen Friis. Samtidig med fængslingerne konfiskerede kongen kirkens gods og ejendom, heriblandt Spøttrup Borg.
Spøttrups tid som borg var dermed ovre, for da Spøttrup blev kongelig ejendom, var der ikke længere brug for borgen som forsvarsværk