RENÆSSANCEN

Henrik Below var en mand af en ganske særlig støbning: Han var den nye tids adelsmand. Below var født i Klincken i Mecklenburg i 1540. Han var både kriger og diplomat – og det var netop de egenskaber, der gjorde ham populær hos Kong Frederik den 2., og som gjorde, at Below ved kongens mellemkomst kunne overtage Spøttrup i 1579.
Det var et stort og samlet gods Below her erhvervede sig: Spøttrup med 74 bøndergårde og fire møller i Rødding og Krejbjerg sogne, samt birkeret over området.
Skæbnen havde været god ved den tyske indvandrer: Som den ottende af børneflok på fjorten havde Henrik Below ikke udsigt til gods af nogen betydning hjemme i Mecklenburg og få år efter sin ankomst til Danmark var han ejer af mindst 600 tønder hartkorn.
Med Henrik Below fik Spøttrup en ejer, der anså borgen for familiens hjem. Det krævede dog en del ombygninger at gøre den gamle borg til en statelig herregård: de to trappetårne i borggården, dansesalen i sydfløjen og nedrivningen af bispeborgens skytteloft er alle ombygninger, der er tilskrevet Below. Det lader til at have sin rigtighed, da tømmer fra borgens tagkonstruktion er dendrokronologisk dateret midten af 1590’erne, altså i Henrik Belows tid.
I 1606 døde rigsråd og lensmand Henrik Below til Spøttrup i en alder af 66 år. Og Belows slægtens tid på Spøttrup sluttede i 1644.