STUDEKONGEN

Den store Nordiske krigs afslutning i 1720 gav fredelige tider i en uhørt lang periode. Landets økonomi kom i løbet af 1700-tallet på fode igen og skabte velstand til brede lag, blandt andet i dele af bondestanden. Nogle bønder blev endda meget rige. En af disse var Peder Nissen. Han var bonde fra Ribe egnen og havde tjent store penge på studedrift. I 1784 købte han Spøttrup Borg. Han døde dog allerede i 1788 og hans 17-årige søn Nis måtte komme hjem fra Katedralskolen hvor han studerede og overtage bedriften.
 
Det var hårde år for knægten: Nis Nissen måtte virkelig spare for ikke at gå fra hus og hjem. Først omkring 1820 var han økonomisk ovenpå. Men de mange års smalhals var dog ikke gået sporløst hen over Nissen. Selv da han i 1830’erne hørte til Jyllands rigeste mænd, sad påholdenheden så dybt i ham, at det grænsede til det groteske. Historierne var mange om den mærkelige, nærige rigmand Nis Nissen på Spøttrup; Kongen af Salling eller mindre ærbødigt: Studekongen.
 
Nis Nissen efterlod sig ingen børn. Han var gift to gange. Hans første hustru døde i 1824, og året efter giftede han sig igen – denne gang med den 33 år yngre Ane Dorothea Hagensen. Hun var, ligesom Nissens første hustru, fra Mors. Ane fødte syv børn, men ingen af dem levede ud over to års alderen.
Nis Nissen døde den 29. juli 1848, og da han var barnløs arvede hans hustru og hans søskende Nis’ utroligt mange penge. En nylig undersøgelse peger på, at formuen efter Studekongen Nis Nissen svarer til 1800 arbejdsmænds årsløn i 1849.