BESTYRELSE

Annette Torp, formand
Bent Dyrberg
Morten Enggaard
Kristen Hedegaard
Lissa Juliane Birkkjær Højmose
Jan Dyhrberg Andersen
Henrik Godsk

Jan Lund-Andersen, direktør Kultur og Familieforvaltning, Skive Kommune
Kent Sørensen, Kultur- og Fritidschef, Skive Kommune

MUSEUMSLEDELSE

Per Lunde Lauridsen, Museumschef

 

ÅRSBERETNINGER

2019
2018
2017
2016
2015

 

Organisationsdiagram

Museum Salling Vedtægter 2019

 

Kvalitetsvurd Muserum 25012017

 

Opfølgningsplan på kvalitetsvurdering

 

Museum Salling Mission vision og strategi 2017-20