Museum Salling – Strategi for den arkæologiske virksomhed 2021-25

Museum Salling – Strategi for den Arkæologiske virksomhed 2021-25 – Bilag 1-8

 

Organisationsdiagram

Organisering af teams på MUSEUM SALLING

Museum Salling Vedtægter 2019
Kvalitetsvurd Muserum 25012017
Opfølgningsplan på kvalitetsvurdering
Museum Salling Mission vision og strategi 2017-20
Strategiplan for Museum Salling 2021-2025
 
 
BESTYRELSE

Annette Torp, formand
Bent Dyrberg
Morten Enggaard
Kristen Hedegaard
Lissa Juliane Birkkjær Højmose
Jan Dyhrberg Andersen
Henrik Godsk

Jan Lund-Andersen, direktør Kultur og Familieforvaltning, Skive Kommune
Kent Sørensen, Kultur- og Fritidschef, Skive Kommune

MUSEUMSLEDELSE

Per Lunde Lauridsen, Museumschef

 

ÅRSBERETNINGER

2019
2018
2017
2016
2015