BESTYRELSE

Annette Torp, formand
Bent Dyrberg
Morten Enggaard
Kristen Hedegaard
Lissa Juliane Birkkjær Højmose
Julie Lysdal Markussen
Henrik Godsk

DIREKTION

Jan Lund-Andersen (JLAN), direktør
Kent Sørensen (KESO), Kultur- og Fritidschef

MUSEUMSLEDELSE

Inge Kjær Kristensen (INKK), Museumschef

 

ÅRSBERETNINGER

2018
2017
2016
2015