BESTYRELSE

Annette Torp, formand
Bent Dyrberg
Morten Enggaard
Kristen Hedegaard
Lissa Juliane Birkkjær Højmose
Jan Dyhrberg Andersen
Henrik Godsk

Jan Lund-Andersen, direktør Kultur og Familieforvaltning, Skive Kommune
Kent Sørensen, Kultur- og Fritidschef, Skive Kommune

MUSEUMSLEDELSE

Per Lunde Lauridsen, Museumschef

 

ÅRSBERETNINGER

2018
2017
2016
2015

 

Organisationsdiagram

Museum Salling Vedtægter 2019

 

Kvalitetsvurd Muserum 25012017

 

Opfølgningsplan på kvalitetsvurdering

 

Museum Salling Mission vision og strategi 2017-20