DETEKTORFUND OG DANEFÆ

Fra Fur, Salling og Nordfjends modtager museet ofte fund gjort med metaldetektor af Thy-Mors Detektorklub og andre detektor-entusiaster.
De bedste fund bliver erklæret ‘danefæ’ – og når det sker, følger der en dusør med. For at modtage godtgørelsen, skal der udfyldes et skema, som ledsager fundet til danefævurdering på Nationalmuseet.

Danefæ-dusøren bliver afgjort af Nationalmuseet, og det er kun finderen, der kan gøre krav på udbetalingen. I vurderingen lægger museet bl.a. vægt på materialets værdi, genstandens sjældenhed og på finderens omhu.

Danefæ-dusøren er skattefri.

Nationalmuseets hjemmeside kan du bl.a. se en oversigt over de genstande og materialegrupper, der er danefæ. Alle oldsager af guld og sølv er danefæ, men også genstande af bl.a. bronze, bly, træ, rav, tak, ben, flint … kan udløse dusøren.

Detektorfund af mønt: Erik af Pommeren (1412 – 1439)

Detektorfund fra 2009. Datering: Middelalder