Sallingsund Lokalhistorisk Forening. Stiftet 1974

Formand: Per Mouritsen, T: 9757 21 44
Næstformand: Aksel Østergaard, T: 9773 1437
Sekretær: Niels Peter Kibsgaard, T: 9759 2875
Kasserer: Niels Frederik Kristensen. T: 9759 2219
Bestyrelsesmedlem: Anne Marie Laursen, T: 2232 3475
Bestyrelsesmedlem: Agnes Petersen, T: 9773 2977
Bestyrelsesmedlem: Rasmus Purup Pedersen, T: 2147 9801
Suppleant: Kurt Jensen, T: 9759 2022

Kontingent årligt 50 kr. og husstand 100 kr.